Home Authors Posts by Wahyudi Rahman

Wahyudi Rahman

3 POSTS 0 COMMENTS
Wahyudi Rahman adalah alumni Ponpes Sumatera Thawalib Parabek lulusan tahun 2011. Saat ini adalah mahasiswa S1 Universitas Al-Azhar, Kairo-Mesir jurusan Aqidah Filsafat.

Ketokohan Ulama

Al-Azhar Asy-Syarif merupakan salah satu lembaga pendidikan tetua didunia yang sangat diuntungkan dengan letak geografisnya. Perjalanan haji ke Baitullah al-Haram dari sejumlah...

Anak Siak Pulang Kampuang

Suatu ketika, Syeikh Usamah Al-Azhary berkisah. Dahulu, dimasanya, masa belajar setiap tahun di Al-Azhar berlangsung hanya selama sepuluh bulan. Di pertengahan bulan...

Ulama Klasik Sinaran Zamannya, Benarkah?

Alkindi, seorang yang digelari filosof Arab didalam salah satu tulisannya, surat  yang teruntuk Raja Mu’tashim Billah, mengungkapkan: “… Sepantasnya kita tidak meremehkan atau mencela  siapapun...

Terbaru