Home Authors Posts by Jayusman Djusar

Jayusman Djusar

2 POSTS 0 COMMENTS
Adalah seorang pakar ilmu Falak dengan gelar Doktor dari IAIN Wali Songo Semarang yang merupakan alumni Sumatera Thawalib Parabek lulusan tahun 1987. Saat ini adalah staf pengajar di IAIN Raden Inten Bandar Lampung.

Masa-masa Awal Sumatera Thawalib

Kekurangan Data dan Pengarsipan Menulis tentang sejarah madrasah Sumatera Thawalib Parabek seperti flashbackke masa-masa menulis tesis. Ketika menulis tesis tahun...

Inyiak Ibrahim Musa, Sumatera Thawalib...

Islam Indonesia didominasi oleh sunni kalangan Syafi`i. Termasuk di dalamnya, Syekh Ibrahim Musa adalah seorang ulama yang menganut mazhab Syafi`i. Akan tetapi,...

Terbaru